Kool

Vastuvõtt


Kalendriaasta algusest võtame vastu taotlusi Tammiste Lasteaed-Algkooli 1. klassi astumiseks. Taotluse koos lisadega (vanema ja lapse dokumendi koopia) saata ühes konteineris digitaalselt allkirjastatult meilile info@tammistekool.ee. Taotlused palume esitada hiljemalt 31. märtsiks.

Avalduse vorm on kättesaadav SIIN.

Kooli vastuvõtu kord

Kalendriaasta algusest võtame vastu taotlusi Tammiste Lasteaed-Algkooli 1. klassi astumiseks. Taotluse koos lisadega (vanema ja lapse dokumendi koopia) saata ühes konteineris digitaalselt allkirjastatult meilile info@tammistekool.ee. Taotlused palume esitada hiljemalt 31. märtsiks.

Avalduse vorm on kättesaadav SIIN.

Kooli vastuvõtu kord