Lasteaed

Vastuvõtt


Tori valla lasteaedadesse vastuvõtmise aluseks on Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

§ 3 lõige 2

Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

§ 3 lõige 3

Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

§ 6 lõige 2 

Kohad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 30. aprilliks.

 

Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse SIIN.
 

NB! Õppeaasta algab 1. septembril ning õppeaasta keskel võetakse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.

 

Kui lasteaiakohad on kõik täidetud...

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole võimalik pakkuda lapsele lasteaiakohta taotlusel märgitud ajal, siis on lapsevanemal võimalus pöörduda edasiste võimaluste väljaselgitamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks allolevatele kontaktidele.

Sõimerühmaealised lapsed (kuni 3aastased) - Liina Lelov-Aasma (lastekaitsenõunik)

email: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

tel: 4420729; 53682558

Aiarühmaealised lapsed (3-7aastased) - Herve Merivald (haridusjuht)

email: herve.merivald@torivald.ee

tel: 59151989

Lastehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Tori valla lasteaedadesse vastuvõtmise aluseks on Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

§ 3 lõige 2

Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

§ 3 lõige 3

Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

§ 6 lõige 2 

Kohad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 30. aprilliks.

 

Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse SIIN.
 

NB! Õppeaasta algab 1. septembril ning õppeaasta keskel võetakse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.

 

Kui lasteaiakohad on kõik täidetud...

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole võimalik pakkuda lapsele lasteaiakohta taotlusel märgitud ajal, siis on lapsevanemal võimalus pöörduda edasiste võimaluste väljaselgitamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks allolevatele kontaktidele.

Sõimerühmaealised lapsed (kuni 3aastased) - Liina Lelov-Aasma (lastekaitsenõunik)

email: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

tel: 4420729; 53682558

Aiarühmaealised lapsed (3-7aastased) - Herve Merivald (haridusjuht)

email: herve.merivald@torivald.ee

tel: 59151989

Lastehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord