Üldinfo

Huviringid


Siit leiad Tammiste Lasteaed-Algkoolis käivatele lastele mõeldud huviringid.

Huviringis käimiseks on vajalik eelnev registreerimine. Täpsem info ringi juhendajalt.

Siit leiad Tammiste Lasteaed-Algkoolis käivatele lastele mõeldud huviringid.

Huviringis käimiseks on vajalik eelnev registreerimine. Täpsem info ringi juhendajalt.

Laulu- ja pilliring

Huviringi kestus: 01.10.2023 - 31.05.2024

Toimumispäevad: teisipäev

Koolitaja: Marge Lumisalu

Laulu- ja pilliring on mõeldud 4-7aastastele muusikahuvilistele lastele. Huviringis laulame erinevaid laule, õpime laulumänge, proovime, mis häält teevad erinevad pillid ja esineme üksteisele. Ringi eesmärk on suurendada lapse huvi muusika vastu, panna ta tundma rõõmu laulmisest ja pillimängust ning anda soovijatele võimalus esinemiseks.

KA 15.10 - 15.40 

UR, KU 15.45 - 16.15